Bu coğrafyada mücadele hep en genç ve atılgan olanlarımızın omuzlarında yükseldi. Dönüp THKO gerillalarına baktığımızda gençliğin o dinmez coşkusunu bugün dahi hissedebiliyoruz. 13 Mart savaşçısı TKEP üyesi üç yiğit genç işçi İbrahim Ethem Coşkun, Necati Vardar, Seyit Konuk devrim ırmağının bu kesitinde faşist cunta tarafından 13 Mart 1982’de idam edildiler. Devrim mücadelesi bedeli canla, kanla , cüretle ödenen destansı bir şiir.

TKEP’in üç genç militan işçisi sonradan 13 Mart GKB’nin (Genç Komünistler Birliği) adı ve ruhu oldular. Yine bir 13 MART sabahı Taylan Demircioğlu (Kenan Aktaş) yoldaşımızın Efrin siperlerinde dövüşerek ölümsüzleştiği haberini aldık. Kendi halkının özgürlük mücadelesinde komünist bir özveriyle yer aldı Taylan yoldaş. Düşündüğü gibi yaşadı, sırada sıramızda, yanıbaşımızda çelikten bir neferdi. Kavgaya atıldığında daha çocuk yaşlarda idi. Lakin olgunluğu, aklının büyüklüğü, öğrenme tutkusu ve bitmek bilmeyen sorgulayan yönü çok genç yaşlarda onu en ileri çıkardı.Tıpkı bolşeviklerin Sverdlovu gibiydi. Sverdlovumuzdu.

Açıklamo No: 3

İşçi Sınıfı ve Ezilen Halklarımız,

 

Devrim ve karşı devrim savaşında en sıcak cephe olarak Afrin Savaşı, amansız bir biçimde sürüyor. Düşman savaşmıyor! Evet savaşmıyor. Sadece ve sadece varolan teknik üsütünlüğü ve her biri ayrı bir savaş suçu olan kahpe yöntemleriyle ilerlemeye calışıyor. Sahip oldukları teknik ve hava üstünlükleriyle yerle bir ettikleri köy ve beldelere girerken dahi gerek TSK güçlerinden gerekse de IŞİD artığı çetelerinden yüzlercesi yere seriliyor.

Devrim güçleri, Afrini istilaya kalkışan bu barbar güçler karşısında, yiğit Afrin halkıyla birlikte destansı bir karşı koyuş sergiliyor. Düşmanın yönelip de direnişle karşılaşmadığı tek bir köy, içinde rahat nefes aldığı, karşı koyuşla karşılaşmadığı tek bir belde yoktur!

Afrin, Rusyası’ndan ABD’sine kadar neredeyse dünyanın bütün gerici güçlerinin desteklediği bu vahşi istila girişimine karşı direniyor.

Günler ağır, günler ölüm haberleriyle geliyor. Faşist Türk devletinin Afrin’i işgal ve ilhak için Kürt halkına karşı başlattığı savaşta, faşist devlete karşı Kürt halkıyla omuz omuza savaşan Taylan Demircioğlu yoldaş (Kenan Aktaş) bir grup siper yoldaşıyla birlikte toprağa düştü.

Partimizin evladı, militanı, kadrosu Taylan yoldaş, erken gençlik yıllarından beri Partimiz saflarında devrim ve komünizm mücadelesini büyük bir disiplin, cesaret ve kendini adamışlıkla sürdürüyordu. O, baştan başa cesaret, disiplin, kendini devrim ve komünizme adamışlık örneği idi.

O, devrim ve komünizmin yorulmak bilmez bir savaşçısıydı. Gençliğin parti saflarında örgütlenerek devrim ve komünizm davasına kazanılması için gece-gündüz demeden, profesyonelce ve yıllarca mücadele etti. Nerede görev verildiyse oraya koştu, nerede ihtiyaç duyulduysa orada hazır oldu.

Açıklama no:2 10 Şubat2018

 

İşçi sınıfı ve Ezilen Halklarımız,

Sinan Ateş (Emre Bora) Yoldaşı destansı Afrin Savaşında sonsuzluğa uğurladık. Sinan Yoldaş, 9 Şubat günü Afrinin Cinderese ilçesinde işgalci güçlere karşı yürütülen bir operasyon esnasında ölümsüzleşti.

İşçi sınıfının yiğit evladı Sinan Yoldaş, Türk bir proleter olarak, enternasyonalizmi savunmak ve Kürt halkı ile birlikte Rojava devrimine sahip çıkmak için partimiz tarafından yapılan çağrıya ilk cevap verenler arasındaydı. Kobane savaşı sırasında Rojavaya geçen ilk öncülerimizdendi. Bu çizgiyi ölümsüzlüğe ulaşana dek başarıyla temsil etti. Denizlerden, Teğmen Alilerden bugüne partimiz tarihinde hep yükseklerde dalgalanan enternasyonalizm bayrağını Rojavanın bir çok cephesinde dalgalandırdı ve 9 şubat 2018 günü o bayrağın kızıllığına katıldı.

Alt Kategoriler