Son uzatmalı seçimler, toplumun en uyuyan kesimlerini bile politikaya uyandırdı, gözlerini açtı. İstanbul'u vermeye yanaşmayıp yeniden seçim kararı almaları ise gözleri iyice açıyor.

Şu açıkça görülüyor: işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin, Kürt halkının, Alevilerin kesin çoğunluğu dinci-faşist iktidara karşıdır. İşsizlik, yoksulluk, pahalılık, faşist baskılar, yasaklar, ırkçılık, aşağılamalar ve her türden ayrımcılık dağ gibi öfke biriktiriyor. Halkın kesin çoğunluğu bu iktidardan kurtulmak istiyor. Herkes kendi kanalından beslediği öfkesini irili ufaklı çığlıklarla dışa vuruyor. Bu haykırışların genel bir çığlığa dönüşmesi kaçınılmazdır ve an meselesidir.

Böyle durumlarda birlik istemi yoğunlaşır. Dinci-faşist iktidara karşı olan tüm kesimler birleşebilirlerse mutlak çoğunluk olurlar ve bu kazanmak için büyük bir adımdır. Sorun şudur: birliğin bayrağında ne yazacak? Farklı kanallardan beslenip, özellikle de ekonomik krizin etkisiyle tek büyük nehirde birleşme eğilimine girmiş olan akıntının önüne ne hedef konulacak?

Birleşik Devrimimizin yiğit komutanlarından, MLKP Rojava temsilcisi, mücadele ve çalışma arkadaşımız Baran Serhat Yoldaş, faşist TC güçlerinin bir saldırısı sonucu Ölümsüzleşti.

 Ömrünü mücadeleye adayıp, yaşamını koşulsuz olarak devrim kavgası içinde yaratanlar yok edilemezler. Her güne devrim için uyananlar ve her günde bir kez daha kendini devrime adayanlar yenilmezler. Hedefi varmayı, gidenlerimizden bir yaşam gerekçesi olarak devralanlar, ‘devrim için yaşamakla, onun için ölmek arasında bir fark görmezler’. İşte bu yüzden yaşamda yarattıklarını, son nefeste ulaşılan o yüce zirve ile birleştirenlenler ÖLÜMSÜZDÜRLER!

 Onu hep ileriye doğru atılacak adımların içerisinde gördük. Devrim için verdiği emeğe, döktüğü alınterine Şahit olduk. Kararlılığı,özverisi ve emekçiliğiyle birleşen, yorulmayan pratiğiyle tanıdık. Birleşik Devrim’in bayrağını birlikte taşıdık. Birleşik Devrim yolunda, Yoldaşlaştık. Şimdi onun yüce anısının aydınlığında yürüyeceğiz!

 Baran Serhat Yoldaş Ölümsüzdür!

Dinci faşist iktidar, halklarımıza ve halklarımızın öncülerine karşı her alanda baskı ve terör saldırıları içinde. Baskı ve terör bu sömürü saltanatının sürmesi için ellerinde kalan yegane yöntem. Ve ayakta kalamaları için bu yöntemi her gecen gün daha vahşi biçimde uygulamaktan başka şansları yok. Bu yüzden saldırıyorlar, bu yüzden her geçen gün daha bir pervasızlaşıyorlar.

 Saltanatlarının çökeceğini, çökertileceklerini seziyorlar. İktidarlarını kaybetmekten , yıkılıp gitmekten korkuyorlar. Rojava Devriminin her kazanımında, Birleşik Devrimimizin ileriye yönelen her adımında sonlarını görüyorlar.Korkuları saldırılarını, saldırıları ise korkularını büyütmekten başka bir sonuca yol açmıyor.

 Yolu yok! Tarih hükmünü verecek, YIKILACAKLAR!

 Baran Serhat Yoldaşın yüce anısı önünde saygı ile eğiliyor onu Birleşik Devrim mücadelemizde yaşatacağımıza söz veriyoruz!

 

BARAN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!

BİRLEŞİK DEVRİM KAZANACAK!

 TKEP/L

ROJAVA

Taylan Demircioğlu yoldaş, tam bir yıl öncesinde, Afrin savaşının Meydanke Cephesinde, Birleşik Özgürlük Güçleri savaşçısı Bayram Ali Akdeniz yoldaş ile birlikte ölümsüzleşti.

Taylan yoldaş, bir bütün olarak mücadele yaşamında olduğu gibi, Afrin Savaşında da savaşçı Leninist geleneğimizi başarıyla temsil etti ve ölümsüz pratiğiyle devrim tarihimize yeni ve yüce bir doruk armağan etti.

 Sinan Ateş Yoldaş bundan bir yıl önce, 9 Şubat 2018 günü her anı büyük mücadele dersleri ve yüce kahramanlık örnekleriyle dolu Afrin Savaşı Cinderese Cephesinde ölümsüzlüğü kucakladı. Birleşik devrimimizin bir cephesi olarak ele aldığımız ve bugün hala başka biçimlerde devam eden Afrin savaşının kahramanlarından biri olarak tarihe adını yazdırdı.